EWII Værdipulje

Hvem kan søge EWII Værdipulje?

Ansøgere til EWII Værdipulje kan være erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, foreninger, selskaber, samarbejder i erhvervslivet, privatpersoner m.m.

Der kan søges om midler til projekter inden for et geografisk område, der hører til i kommunerne Vejle, Kolding, Fredericia, Vejen og Middelfart - beliggende i Trekantområdet - og i særlige tilfælde i Region Syddanmark og øvrige dele af landet. 

Væsentligt er, at der skal være tale om økonomisk effektive projekter, der fremmer mulighederne for øget jobskabelse og beskæftigelse, og som eventuelt tillige virker eksportfremmende. Bemærk, der kan ikke ansøges om midler til projekter, som har karakter af sponsorater, så som kunstgræsbaner, legepladser, redskaber til udøvelse af sportsgrene, renovering af klubhuse og lignende.

Det vil blive åbnet op for nye ansøgninger til EWII Værdipulje i efteråret 2017.

ewii flag
Støtte er betinget af:
  • At projektet ikke er konkurrerende med EWIIs virksomhed
  • At projektet ligger inden for reglerne i dansk lovgivning
  • At det dokumenteres, at midlerne anvendes til det tildelte formål
Der ydes ikke støtte til:
Studierejser eller udflugter
Politiske eller religiøse formål og aktiviteter
Sponsorater
Løbende drift
Dine kontaktoplysninger
+45
EWII hovedkontor
Send ansøgning om sponsorat
Ønsker du at søge et sponsorat hos EWII, kan du sende din sponsoransøgning til os pr. mail. Vi behandler alle indkomne ansøgninger løbende. Du vil kun blive kontaktet, hvis vi finder dit projekt relevant.
Til top