blandet strøm er ligesom en burgermenu i en blender
Behøver strøm at være kedeligt
Har et vandkraft noget tilfælles med et vandland, og hvad har en blendet burgermenu med grøn strøm at gøre?

Med Grøn Strøm fra EWII gør vi sammen en forskel i den grønne omstilling

Vi vil gøre en forskel i den bæredygtige og grønne omstilling. Derfor sikrer vi nu, at vores el kommer fra vedvarende energikilder.

Via indkøb af oprindelsesgarantier sikrer EWII, at den samlede mængde strøm vi leverer til dig, er produceret 100 % fra vedvarende energikilder på en kombination af vindstrøm, vandkraft og solenergi, eventuelt suppleret af biomasse.

grøn strøm består af vindenergi fra vindmøller, solenergi fra solceller og vandkraft fra vandmøller

Du har længe som kunde kunne sende miljøet en kærlig tanke og tilkøbe strøm fra vindmøller hos EWII. Nu udvider vi vores klimavenlige el med yderligere 3 bæredygtige energikilder, og hjælper den grønne omstilling yderligere på vej. Derved kan du kalde dit el for CO2 neutral grøn strøm.

Uanset om du allerede har eller ønsker el fra EWII, så er du som kunde fremover med til at sikre, at en større mængde el i det danske elnet kommer fra de vedvarende energikilder.

Du vil som kunde bliver informeret, når du overgår til produktet Grøn Strøm.

Hvor kommer vores grønne strøm fra?
1
Vindmøller
Knapt halvdelen af det danske elforbrug dækkes i dag af strøm fra vindmøller
2
Solceller
Solen er den vedvarende energikilde med det allerstørste energipotentiale
3
Vandkraft
Især i landene nord for os, er energi fra faldende eller strømmende vand i floder og åer meget udbredt
4
Biomasse
Udtjente naturmaterialer som f.eks. halm og træ kan få nyt liv som CO2 neutral energi

SÅDAN SKIFTER DIN STRØM FARVE 

Hvis ingen udbyder kan love dig, at strømmen i min stikkontakt er grøn, hvordan kan vi så love, at vores strøm er det?

I Danmark har vi kun ét elnet, og i det blandes den sorte og grønne strøm sammen, inden den sendes videre til din stikkontakt. Når en udbyder af el køber strøm på elbørsen, kan et elselskab derfor desværre ikke undgå at købe et blandingsprodukt.

En indkøber af strøm kan ikke undgå at købe et blandingsprodukt

Producenter af vedvarende energi får såkaldte oprindelsesgarantier for deres bæredygtige strøm. Garantierne kaldes også for GoO eller Guarantees of Origin certifikater. Dem sælger de videre med den klimavenlige strøm. Certifikaterne har til formål at dokumentere, at der ved køb er tale om 100 % grøn strøm. De udstedes af Energinet - det selvstændigt statsligt selskab, som ejer og driver den danske infrastruktur for energi.

Vi indkøber det antal oprindelsesgarantier, der svarer til vores elkunders samlede elforbrug. Det sikrer, at det samlede elforbrug er produceret bæredygtigt og CO2 neutralt, og er dermed også din garanti som forbruger af el på certificeret grøn strøm. Ikke i øjeblikket du bruger det, men når det samlede årsforbrug skal gøres op.

EWIIs revisorer dokumenterer, at antallet af købte garantier svarer til mængden af solgt el.

3 myter om Grøn Strøm
grøn strøm er baseret på vedvarende energi
"Grøn mig her, og grøn mig der"

Indrømmet! Der er mange grønne og klimavenlige produkter derude. Det er vigtigt, at du som forbruger forholder dig kritisk til påstande om guld og lidt for grønne skove.

Netop derfor er vi glade for, at forbrugerombudsmanden har indført en mærkningsordning på markedet for el, der sikrer dig, at den mængde af el der leveres til dig baseres 100 % på vedvarende energikilder.

De grønne blade er din garanti for klimavenlig el. Og med dem i hånden er grøn strøm ikke ren skrivebordsmagi, men derimod ren vedvarende energi.

Andre spørgsmål om Grøn Strøm

Grøn Strøm kommer fra flere forskellige vedvarende energikilder, hvor Vindstrøm udelukkende er baseret på energi fra vindmøller.

EWII forventer at 2020 bliver 100% nordisk vind og at 2021 bliver et mix af energi fra vind, vand og sol.

Grønne certifikater er et andet ord for de oprindelsescertifikater på el fra vedvarende energikilder, som Energinet udsteder i forbindelse med produktion af grøn strøm. 

Når en producent f.eks. producerer 1000 kWh solenergi fra solceller, får producenten udstedt et certifikat fra en såkaldt TSO (Transmission System Operator). De har bl.a. til opgave at sikre og dokumentere, at leverancen af strøm kommer fra vedvarende energikilder.  

I Danmark udstedes disse garantier af Energinet. Certifikaterne kan så tilkøbes af leverandøren af el.

Energinet dokumenterer certifikatets ægthed, og EWIIs revisor dokumenterer, at antallet af købte certifikater er korrekt i forhold til den solgte mængde el. 

 

Privat 
Merprisen for Grøn Strøm er 0,815 øre inkl. moms pr. kWh. En gennemsnitlig dansk husstand bruger ca. 4.500 kWh på et år, så Grøn Strøm vil stå dig i lige over 3 kr. pr. md. ved et gennemsnitsforbrug. 

Erhverv 
Merprisen for Grøn Strøm pr. kWh er 0,65 øre ex. moms. Ved et årligt forbrug som erhvervskunde på f.eks. 10.000 kWh koster Grøn Strøm under 5,50 kr. om måneden.

Er du erhvervskunde har du mulighed for at vælge Vindstrøm i stedet for Grøn Strøm, og har desuden mulighed for at få et certifikat tilsendt, som kan printes og udstilles.

Ja. EWII tilbyder blandt klimavenlige varmepumper og lynhurtigt fiberbredbånd til private. Men hvis du er på udkig efter et elprodukt, der ikke er grønt, kan vi desværre ikke hjælpe dig. 

EWII ønsker at gøre en forskel i den grønne omstilling. Vi opnår den største klimavirkning i fællesskab med vores kunder. Langt de fleste danskere er interesseret i at nedbringe deres CO2 aftryk, og når alle kunder hos EWII står sammen, forbliver vores priser på grøn strøm konkurrencedygtig i forhold til markedet generelt.

Når du køber Grøn Strøm hos EWII, kommer din grønne strøm fra de vedvarende energikilder.

Vedvarende energikilder er 100% naturlige og selvforsynende energiformer. Hos EWII har vi valgt, at den grønne strøm baseres på el fra vindmøller, vandkraftværker, solcelleanlæg eventuelt suppleret af biomasse. 

EWII køber og dokumenterer den leverede mængde el med oprindelsescertifikater, de såkaldte GoO eller Guarantees of Origin certifikater. Disse sikrer, at din strøm udelukkende kommer fra vedvarende energikilder. 

Elproduktion fra vedvarende energikilder, der omfatter el produceret fra vind, vand, sol, biogas og biomasse og den bionedbrydelige andel af affald, er kendetegnet ved ikke at medføre CO2 emission.

Elproduktion fra vind, vand og sol er helt emissionsfri, mens der ved brug af biogas, biomasse, affald og fossile brændsler (kul, olie og naturgas) dannes en række emissioner til luften og restprodukter. Men ikke kuldioxid.

EWII har ingen ambition om at gøre brug af muligheden for biomasse. Vi forventer at vores grønne strøm de næste par år består af vindstrøm, vandkraft og solenergi.

Hvis du ønsker mere viden om hvilke energikilder din strøm kommer fra, kan du læse mere i de lovpligtige miljødeklarationer på el

EWII bruger naturligvis også selv Grøn Strøm. Derudover har vi valgt at nedlægge vores naturgasforretning, og erstatte den med grøn varme fra varmepumper. Vi har selv installeret varmepumper som varmekilde, og har som virksomhed dermed reduceret vores udledning af CO2 med 175 tons årligt.

Læs mere om varmepumper til privat eller erhverv

Vi ville gerne omlægge vores bilpark til elbiler. Idet at nutidens elbiler har begrænset lastkapacitet, og endnu ikke kan trække større trailere, er tiden dog endnu ikke moden. I stedet tester vi i samarbejde med Solar og Autocentralen, om solceller på taget af vores montørbiler kan bidrage med tilstrækkelig strøm til det arbejde, der udføres i bilerne.

Sammen med Growing Trees Network og Middelfart Kommune vil vi anlægge en ny folkeskov, og tager det første spadestik i 2021.

Kontakt
Har du brug for hjælp?
Så ring eller skriv til os
Til top