Tvister og klager

Har du brug for at klage til EWII, kan du læse mere om mulighederne her.

I tilfælde af tvist mellem kunden og EWII om forhold, der udspringer af kontrakten, kan du klage til EWII.

Vi træffer hurtigst muligt og senest 3 måneder efter indgivelse en afgørelse i sagen.

Du kan oprette en klage på ewii.com/kontakt, sende en e-mail til: ewii@ewii.com eller sende et brev til:

 

EWII Energi A/S
Kokbjerg 30
6000 Kolding

Såfremt du ikke er tilfreds med den af EWII meddelte afgørelse eller behandling i øvrigt, kan du indgive en klage over vores afgørelse til:

 

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5000
E-mail: post@energianke.dk
www.energianke.dk 

 

Private forbrugere har endvidere mulighed for at indbringe sagen for Forbrugerklagenævnet under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, såfremt klagen falder uden for Ankenævnet på Energiområdets kompetence. Kunden kan indgive en klage til:

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 4171 5000
E-mail: kfst@kfst.dk

Klagevejledningen findes på www.forbrug.dk

 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. 

Klage indgives her:

http://ec.europa.eu/odr  Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: kunde@ewii.com

 

Endelig kan tvister behandles ved de danske domstole med Retten i Kolding som stedeligt værneting. Dansk ret er til enhver tid gældende for forhold der udspringer af denne abonnementsaftale.

Kontakt
Har du brug for hjælp?
Så ring eller skriv til os
Til top