Gebyrer hos EWII Energi

EWII Energi forbeholder sig retten til, at viderefakturere gebyrer fra dit e-netselskab, selvom de ikke fremgår af gebyrlisten. Der henvises til dit netselskabs prisliste for gebyrer.

Gebyrer

Ekskl. moms 

Inkl. moms 

Betalingsgebyr pr. regning**  24,00  30,00
Udskrivning af fakturakopi
 35,00  43,75
Flyttegebyr  65,00  81,25
Rykkerskrivelse (1. rykker)*   100,00  100,00
Inkassomeddelelse* 100,00   100,00
Rykkerskrivelse (Lukkebrev)*  100,00   100,00
Opsigelse af aftale indenfor bindingsperiode
 400,00  500,00
Fogedbesøg (handel)***  796,00  995,00




Gebyrer (netrelaterede) Ekskl. moms Inkl. moms
Selvaflæsningskort, rykker   75,00  93,75
Skønnet aflæsning   65,00  81,25
Gebyr for aflæsningsbesøg  450,00  562,50
Lukkebesøg   580,00  725,00
Genåbning****   550,00 687,50 
Genåbning (udenfor normal arbejdstid)  1230,00 1537,50 
Fogedforretning udkørende   Efter regning Efter regning
Fogedforretning (opstart)   700,00  700,00
Kontrolmåling ved ekstra måler   1420,00  1775,00
Målerundersøgelse på stedet   640,00  800,00
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted   1990,00  2487,50
Nedtagning af måler   660,00  825,00
Genopsætning af nedtaget måler   710,00  887,50
Genafbrydelse af ulovlig gentilslutning*****  720,00  878,40
Ekstraordinær målerafæsning med faktura   335,00  418,75

* Momsfrit (prisen er ikke tillagt moms)
** Gebyret opkræves ikke, hvis regningen betales via betalingsservice
*** + Faktiske omkostninger til foged og låsesmed
**** Gebyret skal betales af den der bestiller genåbningen
***** + Det faktiske forbrug af el
****** EWII Energi forbeholder sig retten til, at viderefakturere gebyrer fra dit netselskab, selvom de ikke fremgår af gebyrlisten. Der henvises til dit netselskabs prisliste for gebyrer.

ewii kundeservice privat
Kontakt
Har du brug for hjælp?
Så ring eller skriv til os
Til top