Energimærkning

EWII A/S er certificeret til at udføre Energimærkning af enfamiliehuse og flerfamiliehuse.

Hvad indeholder en energimærkning?

Energimærkningen indeholder en gennemgang af huset og en snak om forskellige energibesparelses-muligheder med løsninger. I den forbindelse udarbejdes der et Energimærke for huset. Der oplyses desuden, hvilke forbedringer, vi kan give tilskud til.

Energimærket beskriver hele husets tilstand og forslag til energiforbedringer. Energiforbedringerne bliver opdelt i rentable investeringer og investeringer ved renovering. Energimærket kan også tages med i din bank i forbindelse med optagelse af lån og anvendes ligeledes i forbindelse med salg.

energimaerkning

Officiel EMO Rapport

Beskrivelse af forskellige besparelsesforslag, med overslagspriser for investeringen og energibesparelsen.

Certificering

EWII er certificeret til at udføre Energimærkning af enfamiliehuse og flerfamiliehuse. I forbindelse med besigtigelse af boligen bedes du have følgende oplysninger klar:

  • Tegninger af huset og oplysninger om isoleringsforholdet i skjulte konstruktioner.
  • Installationsnr. eller sidste faktura vedr. årsforbrug af fjernvarme, fyringsolie, naturgas, brænde/træpiller eller el, mm.
Læs fakta om Energimærkning her
Energimærke-rapport - Kr. 5.495, inkl. moms*. Fradragsberettiget**
Gennemgang af boligen og der udarbejdes et Energimærke.
Kontakt mig

 

* Som udgangspunkt er priserne gældende indenfor en radius af 25 km fra Kolding, men da vi har energirådgivere både i og udenfor Trekantområdet er dette udgangspunkt kun vejledende. **Fradraget omfatter IKKE udgifter til energimærkerapporter, som udarbejdes i forbindelse med salg af bolig.


Jan V. Christensen EWII Energirådgivning
Kontakt
Jan V. Christensen
Energirådgiver
Til top