faa tilskud til efterisolering

Spar på varmen

Hos EWII kan du få energirådgivning om dit varmeforbrug - så du kan spare på energien.

Du kan få rådgivning om dit varmeforbrug, og om hvordan du kan spare på varmen hos EWII. Sammen med dig gennemgår vi dit varmeforbrug, finder frem til mulige besparelser og anbefaler dig den form for opvarming, som passer til dig og dine behov.

Ønsker du en økonomisk og miljømæssig fornuftig løsning, kan fjernvarme være løsningen for dig. Du kan desuden gøre fjernvarmen endnu mere attraktiv ved at følge en række enkle råd om opvarmning af dit hus. Et fjernvarmeanlæg kan holde i mange år, især hvis du jævnligt får det efterset og justeret.

Sådan sparer du på varmen

 • Sænk temperaturen.
  Hvis du sænker temperaturen bare 1°C i hele huset, sparer du 5% på varmeregningen. Gå efter en temperatur på 20-21°C
 • Indstil termostaterne ens.
  Sæt termostater ens på alle dine radiatorer.
 • Mærk på radiatorerne.
  Radiatorerne bør være lunkne eller kolde forneden. Hvis de er varme, udnytter de ikke varmen ordentligt.
 • Lyt efter, om dine radiatorer klukker eller risler.
  Hvis de gør, er der luft i systemet.
 • Tjek, at der er nok vand på dit radiatoranlæg.
 • Hold det varme vand på 55°C.
  Hold temperaturen i varmtvandsbeholderen på 55ºC. Det er varmt nok til at vaske op i, gøre rent med og til at bade i. Og det er nok til at holde legionella-bakterier nede.
 • Spar på det varme vand.
  Stræb efter at bruge maks. 40 m3 vand pr. år, hvis du bor alene. Hvis I er flere i husstanden, bruger I sandsynligvis mindre vand pr. person, så her bør du gå efter at bruge maks. 30 m3 pr. år. Det svarer til hhv. 110 og 82 liter om dagen.
 • Ældre boliger: Luft ud.
  For at opnå et højt nok luftskifte er det vigtigt, at du lufter ud med gennemtræk hver dag – især efter bad og madlavning – og at du ikke tørrer tøj indendørs. Desuden bør du altid lade aftræk og friskluftventiler stå åbent.

Få flere gode råd om hvad du selv kan gøre for at spare på varmeforbruget på Energistyrelsens hjemmeside 

Jonas Porsborg Larsen EWII Energirådgivning
Kontakt
Jonas Porsborg Larsen
Energirådgiver
Til top