Jordvarme

Med et jordvarmeanlæg får du 3 gange så meget energi tilbage, som det du forbruger.

Med jordvarme får du effektiv og miljøvenlig opvarmning, der også kan betale sig økonomisk. Et jordvarmeanlæg består af en slange, der graves 90 cm ned i jorden. Slangen fyldes med væske, som bliver varmet op af jorden. Slangen ender i en varmepumpe, som omsætter jordvarmen til varmt brugsvand.

Boliger, der har skiftet til jordvarme fra oliefyr eller naturgas, har opnået en besparelse på 50 - 60 %. Trods den forholdsvis store etableringsudgift tjener et jordvarmeanlæg sig derfor ofte ind på under 10 år.

Jordvarme er billig energi, der kan betyde cirka en halvering af energiregningen.

Hvis du ikke har plads til de lodrette jordslanger, er det også muligt at bore lodret ned som kun kræver ca. Ø60 cm. til en energiboring som er mellem 40-150 m dyb. Lodrette boringer giver tilmed mulighed for billig frikøling i sommerperioden via ventilation.

Ring for nærmere info.

Martin Vesterbæk EWII Energirådgivning
Kontakt
Martin Vesterbæk
Senior Projektleder
Til top