Hvad kan vi hjælpe dig med?

Ofte stillede spørgsmål om el

Har du brug for hjælp med din bestilling eller søger du svar på dine spørgsmål? Bare klik på en af nedenstående sektioner og find svarene.

Kan du stadig ikke finde svaret på dit spørgsmål, så kontakt endelig vores kundeservice på 70 55 55 55 eller send en mail på ewii@ewii.com

Bør jeg vælge EWII?

Når du får din el fra EWII er der ingen forudbetaling. 
Du betaler månedligt bagud for dit elforbrug og kun for dit reelle forbrug, hvis din måler er sat op til det.

Ja. EWII har indgået et samarbejde med EL-Grossisten, hvor vi gør det muligt for alle vores kunder at købe energibesparende el-produkter til halv pris. 

Se hvordan du kan få energibesparende el-produkter med 50 %:
 

Du skal vælge EWII som din elleverandør, fordi du hos os altid får gennemskuelige elpriser – og fordi vi sikrer, at du til enhver tid har en lav elpris. Du får 24/7/365 online selvbetjening og en stabil elleverandør med mere en 150 år på bagen.

  • Ingen skjulte gebyrer og ingen binding
  • Du kan bestille på 2 minutter og så klarer vi resten

Se mere om dine fordele ved at vælge EWII som leverandør.

Hjælp til bestilling

Du kan bestille el fra EWII på vores bestillingsmodul eller ved at kontakte vores kundeservice på 70 55 55 55

Bestil el fra EWII

Aftagenummeret er det unikke nummer, der identificerer din elmåler. Det bruges til at udveksle leverandørskifte- og forbrugsoplysninger. Du finder aftagenummeret på din elregning.
Ja - EWII leverer el i hele Danmark. Se vores aktuelle priser og bestil online eller kontakt vores kundeservice på 70 55 55 55 for råd og vejledning. 
For en gennemsnitsfamilie med to voksne og to børn er et almindeligt elforbrug på cirka 4.000 kWh om året.

Skift af leverandør

I Danmark er elmarkedet frit, og det har det været siden 2013.
Det betyder, at du frit kan vælge den elleverandør, du ønsker.

Derimod kan du ikke selv bestemme dit elnetselskab – altså det selskab, som ejer det fysiske elnet, hvor du bor. Det vil være det samme, uanset hvilket elselskab du vælger.

Du skal henvende dig til den elleverandør, du ønsker at indgå en elaftale med. Ønsker du at skifte til EWII, kan du ringe til vores kundeservice på 70 55 55 55 eller bestille el via vores bestillingsmodul. Vi sørger for, at du automatisk bliver flyttet over til os.

Har du brug for råd og vejledning til valg af elaftale, kan du læse mere om vores elprodukter eller ringe til vores kundeservice på 70 55 55 55.

Du kan skifte leverandør med løbende måned + 1 måneds varsel, hvis du ikke er bundet af en anden aftale.

Nej, det er gratis at skifte leverandør. Der er ingen oprettelsesgebyrer, og vi klarer overflytningen for dig.

Kontakt os nu på 70 55 55 55 og hør nærmere.

Produkter

Elmarkedet er et børsmarked, som påvirkes af mange ting. Produktionsomkostningerne er selvfølgelig af afgørende betydning for prisen, men markedet er også påvirket af mange forventninger blandt andet politiske, vejrprognoser mm. Det er umuligt at give nogen garanti for, hvad der er det billigste, da ingen kender prisudviklingen i fremtiden.

Når du vælger elprodukt, skal du se på, om du ønsker en fast eller en variabel pris. Husk, at hos EWII kan du ændre din elaftale med et varsel på løbende måned + 1 måned. 
Er du i tvivl om, hvilket elprodukt du kunne tænke dig at vælge, så er vores kundeservice klar til at hjælpe dig på 70 55 55 55.

Se mere om vores elprodukter og elpriser

Nej, hos EWII er der ingen oprettelsesbegyrer på din el aftale.

Bestil din el her

Opsigelsesvarsel er løbende måned + 1 måned.

Opsigelse kan ske på 70 55 55 55 - eller skriftligt, fx via formularen "Skriv til os".

Gå til formularen "Skriv til os"

Betingelserne afhænger af hvilket el-produkt, du vælger. Men fælles for alle vores elaftaler er, at der er ingen skjulte gebyrer, ingen bindingsperiode og ikke noget med småt.

Se betingelser her
Så kan du hos EWII vælge Vindstrøm som et tilvalg til din el-aftale.
Det betyder, at vi sørger for, at den mængde strøm svarende til dit strømforbrug bliver sendt ud på elnettet, som strøm der er produceret af vindmøller.

Se mere her om Vindstrøm som tilvalg.

Energinet.dk har besluttet, at der pr. 1. december 2017 skulle åbnes op for flexafregning. Nye kunder med El til indkøbspris aftaler får en flexafregnet elregning når elnet-udbyderen er klar hertil.

Kunder vil inden udgangen af 2020 blive afregnet det faktiske forbrug time for time. I perioden frem til alle kan få flexibel afregning, vil kunder, hvor deres netselskab endnu ikke kan flexmåle deres forbrug, blive afregnet et gennemsnit på spotmarkedet.

Det er svært at sige. Hvis størstedelen af dit forbrug ligger i de dyre timer, vil en flexaftale måske have indflydelse på din pris i en opadgående retning. Ligeledes vil din pris måske falde, hvis meget af dit forbrug ligger i de billigere timer.

Hos EWII Energi arbejder vi på, at det i fremtiden bliver nemmere for dig som kunde at overvåge markedet, og derved udnytte de billige timer optimalt. De fleste af vores kunder kan allerede nu se, hvornår strømmen bruges ved at logge på selvbetjeningen.

Flexafregning betyder kort fortalt, at du vil blive afregnet det, strømmen koster på Nord Pool, som er den elbørs alle i Norden køber el fra. Det betyder, at dit el-forbrug fremover bliver aflæst og afregnet på timebasis. Alle andre vilkår, og du vil stadig som i dag kun modtage din regning én gang hver måned for dit faktuelle forbrug.

Du vil med flexafregning få mulighed for at påvirke din afregning. For eksempel kan du flytte brugen af vaskemaskine og tørretumbler til de timer i døgnet, hvor strømmen er billigere end i de timer, hvor alle andre bruger strøm.

Du kan se, hvordan priserne bevæger sig hen over døgnet på:

http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/ALL1/Hourly/?view=table

Overgangen til FlexSpot-aftaler begyndte for de første kunder i december 2017, og fortsætter indtil, at alle kunder bliver afregnet deres faktiske forbrug time for time.
Overgangen til flexafregning vil ske løbende over de næste år.

EWII Energi har ikke indflydelse på hvem, og hvornår man som kunde overgår til flexafregning, fordi det er el-netselskabet (dem der transporterer strømmen og ejer elmåleren), der bestemmer tempoet af udrulningen. Der vil derfor også være forskel på, hvornår du bliver flexafregnet alt efter, hvor i Danmark du bor.

Priser

Det er altid svært at give en præcis pris på 1 kWh, fordi det afhænger af dagsprisen på strøm og, hvor meget du betaler til dit elnet-selskab i skatter, afgifter og transport.
Som en tommelfingerregel skal du regne med, at 1 kWh inklusive betaling til dit elnet-selskab og afgifter er cirka 2,30 kr./kWh samlet set.

Elprisen er en kompleks størrelse, der er sammensat af tre dele:

  1. Den rå kWh-pris, som udgør ca. 15 % af din elregning
  2. Transportomkostninger til dit elnet-selskab, der driver elnettet i det område du bor. Transport dækker over levering af el via kabelnettet, og udgør ca. 16 % af din elregning.
  3. Afgifter til staten, som dit elselskab opkræver på vegne af staten.

Se mere om sammensætningen af elprisen

Ved at tilmelde og betale din regning via MobilePay betalingsaftale eller automatisk kortbetaling, er der ingen betalingsgebyr. Læs om gebyrfri betaling

Med en betalingsaftale undgår du også at komme til at betale din regning for sent.

Lige nu er der ikke forskel på elprisen, om du bruger strøm om dagen eller om natten.

Men det er noget, vi hos EWII har stort fokus på. Vi vil gerne gøre det fordelagtigt for dig at bruge strøm om natten, hvor der er rigeligt af den og hvor den derfor er billigere. Du kan glæde dig til 2020, hvor vi introducerer en ny afregningsform for strøm, som netop tager højde for hvornår på døgnet strømmen er brugt.

Levering

Tilmelding af ny installation eller ændringer af bestående installationer foretages altid af en autoriseret installatør. Autoriserede installatører skal anvende den elektroniske installationsblanket. Samme sted vælger du også din fremtidige elleverandør.

Når du køber strøm hos EWII, kan du bruge den elmåler, som allerede findes i din bolig. Den er opsat af dit elnetselskab. 

Uanset om den er digitalt aflæst eller om du manuelt aflæser dit forbrug og indsender det til dit elnetselskab, vil vi hos EWII automatisk få information om dit strømforbrug. Det skal vi bruge til at sende dig en elregning.

Meld flytning

For el gælder det, at til- og fraflytning skal meddeles til EWII senest senest 3 hverdage før flyttedatoen - og gerne så tidligt som muligt, dog tidligst 2 måneder før flyttedatoen. Du kan melde flytning herunder eller du kan kontakte vores kundeservice på 70 55 55 55.

Meld flytning til EWII

Hvis du skal flytte, vil vi meget gerne vide besked. Her på siden kan du melde flytning til os online. Når du flytter fra en adresse til en anden, skal vi opgøre det samlede elforbrug for adressen – og sende en endelig regning, som kun vedrører den adresse, du fraflytter.

Når du melder din flytning til os, kan du samtidig sørge for at dit el bliver flyttet til din nye adresse.

Meld din flytning her

Fuldmagt

For at opfylde Persondataloven, er det nødvendigt, vi modtager en fuldmagt, før vi kan tale med andre op dit kundeforhold.

Du kan nemt oprette en fuldmagt ved at klikke på dette link,  udfylde fuldmagten og sende den til os på ewii@ewii.com eller til Kokbjerg 30, 6000 Kolding.

 

Når du vælger ”Min profil”, ”Mine oplysninger”, kan du klikke på ”Tildel adgang” Her får du et skema, hvor du kan udfylde hvem og hvad de må have adgang til på selvbetjeningen.

For at opfylde Persondataforordningen, er det nødvendigt, vi modtager en fuldmagt, før vi kan foretage en flytning af el for en anden.

Du kan nemt oprette en fuldmagt ved at klikke på dette link, udfylde fuldmagten og sende den til os på ewii@ewii.com eller Kokbjerg 30, 6000 Kolding.

Spørgsmål til din el eller elmåler

Udover strømforbruget (kWh) giver måleren også en række andre oplysninger. I højre side af displayet kan du se fase- og strømretning for hver fase, som kan bruges til at indikere, om der er spænding på alle faser.

Download målervejledningen til din fjernaflæste elmåler:

Målervejledning Model E120GiME 

Målervejledning Model E120GiME (udvidet vejledning)

Målervejledning ZMD

Hvis strømmen også er gået hos naboerne eller i gadelyset, er fejlen sket i forsyningsnettet. Fejlen kan allerede være registreret af det relevante netselskab. Du kan via nedenstående link søge på din adresse og se om fejlen er registreret:

Se kort med information om driftsforstyrrelser på el

 

Hvad gør jeg ved strømsvigt, hvor alle boligens installationer er mørklagt?

Er hele boligen mørkelagt, er det HFI/HPFI-afbryderen i gruppetavlen, der har slået fra. Prøv først at tænde for afbryderen igen. Kommer strømmen tilbage, er der ikke fejl i installationen.

Hvis afbryderen ikke kan trykkes ind, skal du slukke for alle sikringsgrupper på gruppetavlen. Tænd derefter for HFI/HPFI-afbryderen - og derefter for én gruppeafbryder ad gangen. Når HFI/HPFI-afbryderen igen slår fra, har du fundet den fejlramte gruppe. Du skal derefter slukke for gruppeafbryderen, tænde for HFI/HPFI-afbryderen og gå videre med fejlfinding, som du vil gøre, når en sikring er sprunget.

Har du stadig ikke strøm, er der sandsynligvis en fejl i boligens faste installation. Fejl i den faste installation bør repareres af en autoriseret elinstallatør.

Kontakt EWII Driftsovervågning på 73 63 30 50. Såfremt skaden er lille, og forsyningen ikke er afbrudt, så er det omkostningsfrit for dig eller dit firma. Vi reparerer graveskaderne og undgår, at småskader dermed udvikler sig til større og mere omkostningsfulde skader.
Kontakt
Flere spørgsmål?
Ring eller skriv til os
Til top