Opdaterede vilkår og periodevis udfald

Vi oplever i øjeblikket periodevis udfald ifm. forbrugsovervågning og varslinger på SMS og mail. Vi arbejder på at løse problemet så hurtigt som muligt. I mellemtiden gør vi opmærksom på, at du selv kan følge dit forbrug ved at logge ind på Selvbetjeningen her.

Login til Selvbetjeningen finder du på din regning (i øverste højre hjørne), eller du er velkommen til at kontakte kundeservice på tlf. 70 55 55 55. 

Vi beklager de eventuelle gener, dette medfører. 

Opdaterede vilkår på service med overvågning og forbrugsvarslinger

Vi gør opmærksom på, at vilkår for brug af denne tjeneste er opdaterede. Vilkårene er beskrevet her:

  1. Servicen udbydes gratis af EWII / TREFOR 
  2. Brug af tjenesten forudsætter, at EWII / TREFOR er i besiddelse af de korrekte kontaktinformationer. Brugeren af tjenesten er til enhver tid ansvarlig for, at kontaktoplysningerne er korrekte og ajourførte.
  3. EWII / TREFOR kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændre, opsige eller suspendere tjenesten. I sådanne tilfælde vil brugeren modtage besked via SMS eller mail.
  4. EWII / TREFOR påtager sig intet ansvar for fejl i tjenesten, manglende funktionalitet o.l. Der kan således i intet tilfælde fremsættes krav over for EWII / TREFOR, herunder hverken i relation til forbrug af el,- vand, varme mv., som afviger den valgte forbrugsgrænse, eventuelle skader på ejendom og løsøre eller andre direkte og indirekte tab.

Brug din selvbetjening til meget mere 

Vidste du, at du kan bruge Selvbetjeningen til meget andet end overvågning og forbrugsvarslinger? Her får du hurtigt et overblik over dit forbrug helt ned på dagsniveau. Du kan også se dine regninger, ligesom du kan melde flytning og meget andet.

Læs her, hvordan du får mest ud af Selvbetjeningen

Til top