Forstå din regning

Det skal være nemt at være kunde hos EWII - også når det kommer til dine regninger. Her finder du de oftest stillede spørgsmål til regning og betaling.

På Din Selvbetjening fra EWII kan du:

  • se dine regninger
  • følge dit forbrug
  • melde flytning
  • tilmelde forbrugsovervågning
  • tilmelde dig driftsinfo på SMS

Se guide til hvordan du tilføjer Din Selvbetjening på mobilen  

Din regning skal være overskuelig 
Din regning skal være overskuelig og let at forstå. For at gøre det nemmere for dig, har vi lavet nogle eksempler på de regninger du kan modtage fra EWII. I eksemplerne forklarer vi de enkelte udtryk og informationer på regningerne.

Eksempel på elregning

Eksempel på fiberbredbånd regning

Eksempel på fiberbredbånd regning inkl. YouSee TV

 

Forskel på "Forfalden saldo" og "Ikke forfalden saldo"

Har du spørgsmål til din regning, kan du altid kontakte vores kundeservice på 70 55 55 55.

For nogle kunder vil der være en mindre forskydning imellem forbruget for marts og april måned i afregningen. Det skyldes en datafejl i forbindelse med overgangen til sommertid. Samlet set vil månederne blive afregnet korrekt. 

Regning

På Din Selvbetjening kan du se dine regninger og årsopgørelser samt dit kontoudtog. Du kan også følge dit forbrug af el, naturgas, vand, varme og telefoni. Du skal bruge dit kundenummer og pinkode for at logge ind. Dine log-in oplysninger finder du på din seneste regning fra EWII.

Gå til Din Selvbetjening

Denne udbetaling foretages af Energinet.dk

Betaling

For hver betalingspåmindelse pålægges et gebyr på kr. 100,-. Dertil kommer renter.

Se mere i vores gebyroversigt

Hvis du overskrider sidste betalingsdato for regningen, får du en betalingspåmindelse med en ny betalingsfrist. Overskrider du sidste betalingsdato på påmindelsen, sender vi en rykker med en ny betalingsfrist. Udsendelse af betalingspåmindelse og rykker medfører gebyr og renter efter gældende regler. Overskrider du sidste betalingsdato på rykkeren, vil du modtage et krav om sikkerhedsstillelse for fortsat levering på op til 5 måneders betaling. Hvis sikkerheden ikke betales inden for fristen på 15 dage, kan EWII ophæve aftalen, og forsyningen kan blive afbrudt. Du hæfter naturligvis stadig for restancen, som ved fortsat manglende betaling vil blive overgivet til et eksternt inkassoselskab. Genåbning sker, når restancen og sikkerhedsstillelse er betalt til EWII samt når der er indgået en ny kontrakt om levering af el.
Vi opkræver ikke forudbetaling på el, vand og varme, når du har en fjernaflæst måler. Du betaler kun for dit faktiske forbrug. Derfor vil regningernes beløb også svinge fra måned til måned.

Du kan tilmelde din regning til betalingsservice/Nets i din bank, på netbank, når du betaler dit girokort eller ved at ringe til vores kundeservice på 70 55 55 55.

Vær opmærksom på, at din regning først bliver betalt via Betalingsservice, når den fremgår af din betalingsoversigt.

Ved at betale din regning via Betalingsservice, undgår du at komme til at betale din regning for sent og du slipper for gebyrer.

Du skal kontakte EWII på 73 63 30 80 i følgende tidsrum:

mandag-torsdag 08.30-16.00
fredag 08.30-15.00

Bemærk at genåbning først kan ske, når restancen og sikkerhedsstillelse er betalt til EWII samt når der er indgået en ny kontrakt om levering af el. Der vil efterfølgende blive faktureret lukke-og genåbningsomkostninger. For at genåbningen kan ske samme dag, skal der aftales genåbning senest kl. 10.45. Hvis genåbningen aftales efter dette tidspunkt, vil den finde sted den næstkommende hverdag. Det er desværre ikke muligt at få genåbnet i weekenden eller på helligdage.

Da vi er gået over til månedlig betaling, tilbyder vi ikke længere afdragsordninger. Vær opmærksom på, at der tilskrives renter og gebyrer ved overskredet betalingsfrist. 
We will send a first, a second and a third reminder. If we do not receive the deposit payment in due time, we will then send a contract termination. Read more about the reminder process here.
Der vil først falde en betalingspåmindelse, hvis regningen fortsat ikke betales sender vi en rykkerskrivelse. Herefter sender vi en inkassomeddelelse og hvis regningen ikke betales herefter, sendes et brev vedrørende ophævelse af aftalen. Læs mere om rykkerprocessen her.
ewii kundeservice privat
Kontakt
Flere spørgsmål?
Ring eller skriv til os
Til top