skov-el for klimaets sklyd

Skoven beskytter dit drikkevand

Læs her hvordan træer og buske hjælper det danske grundvand og giver en renere luft.

Der er en helt speciel grund til, at vi planter flere og flere skovområder i Danmark – og særligt på arealer, hvor grundvand bliver hentet op fra undergrunden og klargjort til drikkevand.

Skove passer nemlig på grundvand, atmosfære og livet.

>> Læs om dit drikkevand

Træer er effektive til at beskytte grundvandet

Skove har en positiv indflydelse på grundvandet og er samtidig et af de mest effektive ’midler’, vi har til at suge CO2 ud af atmosfæren og fjerne de CO2-aftryk, vi har sætter.

Når vi planter træer og skovarealer, beskytter vi vores sårbare grundvand mod forurening fra miljøfremmede stoffer og sprøjtegifte. 

Skovområder sikrer, at der ikke bliver drevet landbrug eller andre aktiviteter på arealet, som kan påvirke grundvandet. Jorden i skovområder er dækket af planter og træer og bearbejdes ikke, når man ser bort fra plantningen og de første års bekæmpelse af ukrudt.

Det tager naturligvis mange år fra træerne er plantet til skoven er vokset, men nye træer beskytter allerede grundvandet fra det øjeblik, de er plantet i jorden.   

Vi tager det ofte for givet, at det vand, der kommer ud af vores haner, er rent og af høj kvalitet. Men det er absolut ikke en selvfølgelighed i den verden, der omgiver os. Derfor bliver det mere og mere aktuelt at vi beskytter grundvandet på en varig måde – og det gør vi blandt andet ved at plante skove.

... fortsættes under billedet ...


I 2017 etablerede EWII i forbindelse med sit 150 års jubilæum Evighedsskoven, der er placeret i nærheden af vandværket Trudsbro i Kolding.

 

Frisk luft og renere atmosfære med skove

Skove er ikke kun med til at beskytte vandet – skovområder fjerner også CO2 fra luften og binder den til træerne, så vi får en renere luft. Det giver naturen plads til at udfolde sig, en bedre atmosfære og samtidig øger vi biodiversiteten og skaber rekreative områder.

Med skovarealer beplantet med overvejende løvfældende træer er vi med til at dyrke fremtidens drikkevand.

 

 

Læs også

pige drikker af vandhane
Fra havet til hanen
Sådan kommer vandet frem til din vandhane
Kvinde bruger strøm ved tørretumbler. Sammenlign tidspunkter på dagen. Hvornår er der billig strøm og hvad koster 1 kwh?
Tips til miljøvenlig tøjvask
Du kan spare penge og skåne miljøet, hvis du vasker dit tøj rigtigt
Til top