Hvor meget CO2 har du i dit hjem?

Ved du hvor stor mængden af CO2 er inden for dit hjems fire vægge – om det er farligt, og hvad du kan gøre for at nedbringe din CO2-udledning?

CO2 er usynligt for det blotte øje. Men selvom CO2 ikke kan ses, kan du sagtens finde frem til hvor meget du har i din bolig. Det findes der en række forskellige målere, som kan hjælpe dig med.

I dag er der flere typer CO2-målere, som hurtigt og nemt kan installeres i dit hjem. Med en opkobling via trådløst internet kan måleren opsamle data, som fortæller dig, hvordan indholdet af CO2 er i dit hjem.

Hvor meget CO2 må jeg have i mit hjem?

Mængden af CO2 i luften måles i enheden ppm, som står for parts per million. Og den indendørs grænseværdi på 1000 ppm er fastsat af Arbejdstilsynet.

Men når vi laver mad, varmer vores hus op og bruger elektricitet, så er det alt sammen med til at øge vores CO2 udledning. Og vi kan jo ikke undvære mad, varme og elektriske apparater. 

Derfor findes der også metoder til at nedbringe din husstands CO2 udledning på. Ældre huse kan isoleres bedre og du kan udskifte det gamle oliefyr med en mere klimavenlig løsning. Ældre hvidevarer og glødepærer kan med fordel også blive udskiftet med grønnere alternativer.

Endelig kan du med fordel vælge et energiselskab, som tilbyder et grønt og klimavenligt elprodukt. Det er en anden måde, hvor du kan være med til at gøre noget godt for miljøet, fordi træplantning både er med til at sikre vores grundvand og reducere CO2.

Derfor skal du kende boligens CO2 indhold

Den luft der er i dit hjem, påvirker både dit – og andre i husstandens – helbred. På godt og ondt. Hvis luften er god, så er der større chance for, at I også har det godt. Hvis luften er dårlig, kan I tilsvarende komme til at føle jer dårligt tilpas eller få hovedpine.

Det skal naturligvis undgås. Derfor er det vigtigt, at du holder øje med indeklimaet – og dermed også CO2 indholdet i boligen.

For at du sikrer dig et godt indeklima er det altid en god ide at

  • Lufte ordentligt ud
  • Luk badeværelsesdøren, når du bader og åbn vinduet i badeværelset
  • Tænd emhætte og åbn et vindue, når du laver mad
  • Tør dit vasketøj udenfor
  • Sluk for de elektriske apparater du ikke bruger (også dem der er på standby)
  • Indstil din boligs radiatorer ens – det er også mere energirigtigt 

CO2 er ikke farligt

Hver dag forurener vi luften i vores hjem ved at lave mad og gøre rent og vi udskiller selv CO2, når vi ånder ud. Men faktisk er CO2 ikke farligt i sig selv.
CO2 som også kaldes kuldioxid er nemlig en naturlig del af det, du udånder hver eneste dag.

Det er endda nødvendigt med CO2, fordi det er noget af det, vores planter og træer lever af. 

Læs også

Energispareråd
Spar på vandet
Få seks råd til hvordan du kan spare på vandet
hus hvor der bliver luftet ud
Luft rigtigt ud og få et godt indeklima
Det er vigtigt at lufte ud - og at gøre det rigtigt
Til top