Hvad er vedvarende energi?

Med vedvarende energi bidrager du ikke kun til et bedre miljø, men du kan med stor sandsynlighed også forbedre din egen økonomi.

Vedvarende energi kommer fra jordens naturlige ressourcer. Det er en energi, som er ubegrænsede i menneskets levetid. Modsat olie og gas som er en knap ressource, og som forskere har forudsagt, vil være opbrugt inden 2050. 

Vedvarende energi er blandt andet vindkraft, solenergi og varme fra jorden

Hvis vi bliver ved med at bruge af de begrænsede energiformer, vil vi løbe tør for dem en gang i fremtiden. Derfor er det en god idé at forberede sig på, at den al produktion af strøm skal komme fra vedvarende energi. Det belaster nemlig vores klima mindst muligt.

De bæredygtige og vedvarende energiformer vi bruger i dag er: solvandjord og vind. Med de fire ressourcer kan vi producere strøm som skader miljø og klima mindst muligt. 

Hvad kan du gøre for klimaet?

Du har faktisk selv mulighed for at etablere grøn energi i dit hjem - det kan du gøre ved f.eks. at sætte solceller på taget. På den måde er du selvforsynende med strøm, og dermed får du naturlig strøm fra solens stråler.

Både vindenergi og vandkraft er effektive løsninger inden for grøn energi. Det er ikke nær så nemt at tage med ind i det private hjem. Ikke mange almindelig husstande har vindmøller på private grunde. I stedet for kan du købe grøn strøm fra dit energiselskab. På den måde sender du mere vedvarende energi ud på elnettet, og du er med til at sikre, at der bliver produceret mere strøm fra vedvarende energikilder.

Solceller omdanner dagslys til energi i form af varme og el
Solceller
Potentialet for solenergi i Danmark er 35 gange større end den nuværende mængde, der bliver produceret. Du kan udnytte solens stråler ved at sætte solceller på taget af din bolig. Når der er sollys, omdanner et solcelleanlæg lyset til energi, som du kan bruge i din bolig.

Anlægget er ikke direkte afhængigt af sollyset. Selvom det er overskyet eller tåget vil et solcelleanlæg stadigvæk producere strøm. Det er fordi, det ikke er solens stråler, men lyset fra solen, der producerer strøm. Solceller producerer dog bedst i solskinsvejr, men der vil altid være el nok til at forsyne et gennemsnitligt hjem.
Udnyt solens varme med et solvarmeanlæg, så du kan varme og varmt vand
Solvarme
Du kan udnytte solens varme via et solvarmeanlæg til at producere varmt brugsvand og varme til din bolig.

Et solvarmeanlæg består af en solfanger og en lagertank. Solfangeren kan placeres flere steder, men helt optimalt på en sydvendt tagflade med en hældning på 45°. 

Når solens stråler rammer solfangeren, opvarmer de en frostsikker væske i solfangerens rør. En cirkulationspumpe får væsken til at cirkulere mellem rørene i solfangeren og sender varmen til husets varmtvandsbeholder.

Med et solvarmeanlæg kan du få dækket op til 65 % af husstandens varmtvandsforbrug.
Jordvarme producere strøm hele året, og kommer fra jordens øverste lag af din græsplæne
Jordvarme

Jordenergi er en vedvarende energiform, som endnu ikke er særlig udbredt i Danmark.

Jordvarme fungerer ved at bruge energien fra solens stråler, som er lagret i det øverste jordlag. Jordenergi er en glimrende kilde til grøn energi, da den kan producere strøm hele året rundt. Jorden er nemlig god til at opbevare energi.

Ofte vil et jordvarmeanlæg være en investering - men kunne betale sig på længere sigt.

En varmepumpe erstatter dit olie eller gasfyr, og forsyner dit hjem med grøn varme
Varmepumpe
Varmepumper er en energirigtig varmeløsning og et godt alternativ til olie, gas og elvarme. Især hvis du har et ældre olie- eller gasfyr kan du med fordel skifte til varme fra en varmepumpe. Ikke nok med at du sparer klimaet for en masse CO2, så sparer du også ca. 25 % på din varmeregning. 

En varmepumpe kan bruges som enten supplerende eller primære varmekilde, ligesom du også kan vælge, om du ønsker luft-til-luft eller luft-til-vand teknologi.

Hvad er fordele og ulemper ved vedvarende energi?

Det er sjældent, at tingene er så sorte-hvide, at der kun er fordele. Det gælder også for vedvarende og grøn energi.

Fordele ved grøn energi

Det er energiressourcer, der er ubegrænsede, og derfor er der rigeligt af dem modsat fossile brændstoffer som olie og gas. Der er ingen tegn på at vind, vand, sollys og jordvarme vil blive opbrugt.

Derudover er grøn energi også billigere at producere end energi produceret via fossile brændstoffer.

Ulemper ved grøn energi


Effekten af de bæredygtige energiformer er afhængig af at være placeret optimalt f.eks. ved kysten med meget vind eller på et tag med en god vinkel mod solen. Det gør grøn energi mindre fleksibelt end fossile brændstoffer, da der ikke er nogen specifikke krav til placering af dem.

Vi kan ikke kontrollere naturens ressourcer. Mængden af regn, solskin og blæst er uforudsigeligt, og derfor er elproduktionen det også. Netop derfor er løsninger til at opbevare eller lagre vedvarende energi afgørende for brugen i fremtiden. 

Læs også

varmepumpe
Varmepumpe
Til dig der ikke kan få fjernvarme
solvarme er vedvarende energi
Solvarmeanlæg
Kan det betale sig?
jordvarme
Jordvarme
Effektiv og miljøvenlig opvarmning
Til top