Hvad er vedvarende energi?

Med vedvarende energi bidrager du ikke kun til et bedre miljø, men du kan med stor sandsynlighed også forbedre din økonomi.

Vedvarende energi er de energiformer, der er en del af jordens naturlige ressourcer og som ikke er ubegrænsede i menneskets levetid. 

Et eksempel på en ubegrænsede ressource er olie, som forskere har forudsagt, vil være opbrugt inden 2050. 

Vedvarende energi er blandt andet vindkraft, solenergi og varme fra jorden

Hvis vi bliver ved med at bruge af de ubegrænsede energiformer, vil vi løbe tør for dem en gang i fremtiden. Derfor er det en god idé at forberede sig på, at den totale elproduktion skal være vedvarende energi, der samtidig belaster vores klima mindst muligt.

De bæredygtige energiformer vi bruger i dag er: solvandjord og vind. De fire har en elproduktion, der er mindst mulig skadelig for miljøet. 

En af de mest populære former indenfor vedvarende og bæredygtig energi, som er nemmest for dig at implementere, er solceller. 

Hvad kan du gøre for klimaet?

Du har faktisk selv mulighed for at etablere grøn energi i dit hjem. På den måde kan du være selvforsynende med el og dermed selv have kontrollen over, hvor din el kommer fra.

Både vindenergi og vandkraft er effektive løsninger indenfor grøn energi, men desværre ikke en mulighed at få implementeret i private hjem. 

Solceller omdanner dagslys til energi i form af varme og el
Solceller
Potentialet for solenergi i Danmark er 35 gange større end den nuværende mængde, der produceres. Du kan udnytte solens stråler ved solceller. Når der er sollys, omdanner et solcelleanlæg det til energi som din bolig kan anvende.

Anlægget ikke direkte afhængigt af sollyset. Der kan til tider være overskyet i Danmark, men et solcelleanlæg kan stadigvæk producere el i tåget eller overskyet vejr. Det skyldes, at det ikke er solens stråler, men lyset, der producerer strøm. Solceller producerer dog bedst i solskinsvejr, men der vil altid være nok el til at forsyne dit hjem.
Udnyt solens varme med et solvarmeanlæg, så du kan varme og varmt vand
Solvarme
Du kan også udnytte solens varme via et solvarmeanlæg til at producere brugsvand og varme.

Et solvarmeanlæg består i hovedtræk af en solfanger og en lagertank. Solfangeren kan placeres flere steder, men helt optimalt på en sydvendt tagflade med en hældning på 45°. 

Når solens stråler rammer solfangeren, opvarmes en frostsikker væske i nogle rør. En cirkulationspumpe får væsken til at cirkulere mellem rørene i solfangeren og sender varmen til husets varmtvandsbeholder.

Med et solvarmeanlæg kan du få dækket op til 65 % af husstandens varmtvandsforbrug.
Jordvarme producere strøm hele året, og kommer fra jordens øverste lag af din græsplæne
Jordvarme
Jordenergi er en vedvarende energiform, som endnu ikke er særlig udbredt i Danmark. Jordvarme fungerer ved at udvinde energien fra solen, som er lagret i det øverste lag i jorden. Jordenergi er en glimrende kilde til grøn energi, da den kan producere strøm hele året rundt, på grund af jordens gode evne til at opbevare energi.

Med et jordvarmeanlæg får du 3 gang så meget energi tilbage, som det du forbruger.
En varmepumpe erstatter dit olie eller gasfyr, og forsyner dit hjem med grøn varme
Varmepumpe
Varmepumper er en energirigtig løsning som alternativ til olie, gas og elvarme. Især hvis du har et ældre olie- eller gasfyr kan du med fordel skifte til varme fra en varmepumpe. Foruden at du sparer atmosfæren for en masse CO2, så sparer du også ca. 25% på din varmeregning. 

En varmepumpe kan bruges som enten supplerende eller primære varmekilde, ligesom du også kan vælge, om du ønsker luft-til-luft eller luft-til-vand teknologi.

Hvad er fordele og ulemper ved vedvarende energi?

Det er sjældent, at tingene er så sorte/hvide, at der udelukkende er fordele. Det gælder også, når vi taler om grøn energi.

Fordele ved grøn energi


Det er energiressourcer, der er ubegrænsede og derfor er der rigeligt af dem modsat de fossile brændstoffer. Der er ingen tegn på, at vind, vand, sollys og jordvarme vil blive opbrugt.

Det viser sig også, at grøn energi er billigere at producere end energi produceret via fossile brændstoffer.

Ulemper ved grøn energi


Bæredygtige energiformer er afhængig af at være placeret et optimalt sted f.eks. ved kysten eller på et tag med den rette solrige vinkel. Det gør grøn energi mindre fleksibelt end fossile brændstoffer, da der ikke er nogen specifikke krav til placering af dem.

Vi kan ikke kontrollere naturens ressourcer. Mængden af regn, solskin og blæst er uforudsigelig og derfor er elproduktionen det også. Opbevaring af vedvarende energi, vil derfor være helt afgørende for brugen af vedvarende energi i fremtiden.

Læs også

varmepumpe
Varmepumpe
Til dig der ikke kan få fjernvarme
solvarme er vedvarende energi
Solvarmeanlæg
Kan det betale sig?
jordvarme
Jordvarme
Effektiv og miljøvenlig opvarmning
Til top