Beregn afkøling

Afkøling er den temperaturforskel, der er i fjernvarmevandet, fra du får det ind i din bolig, og til det sendes retur. Dårlig afkøling koster penge, derfor skal du udnytte varmen rigtigt

Dit fjernvarmeværk stiller krav til hvor høj din afkøling skal være. Altså hvor stor temperaturforskellen er på det vand, der ledes ind i dit fjernvarmeanlæg og det vand, der ledes ud igen. Og det er der en særlig grund til.

Udnyt varmen bedst muligt

Jo mere fjernvarmevandet bliver afkølet, når det cirkulerer igennem dit hus, jo bedre. Det betyder nemlig, at du udnytter mest mulig af varmen fra vandet i dit hus. Derfor er afkølingstemperaturen ret vigtig for din varmeregning.

Det er nemlig dyrt at ’levere’ varmt vand tilbage til fjernvarmeværket. Der er ingen grund til at sende for meget vand retur og jo bedre afkølingen er jo færre liter varmt vand skal værket sende afsted.

Undgå afgift for det varme vand

Hvis du leverer for varmt vand tilbage, så kan du komme til at betale en afgift for det til dit fjernvarmeselskab. Afgiften bliver pålagt de kunder, som ikke udnytter varmen ordentligt – altså de kunder, som har dårlig afkøling.

Og da fjernvarme er et kollektivt varmesystem, så påvirker det faktisk alle fjernvarmekunder, når nogen ikke udnytter energien på bedst mulig vis.

Sådan beregner du din afkølingstemperatur

Du kan nemt beregne din afkølingstemperatur, hvis du bruger nedenstående formel.

(Forbrug MWh divideret med forbrug m³) x 860

Eksempel
Månedens forbrug i MWh: 2,3
Månedens forbrug i m³: 53
Beregning: (2,3 / 53) x 860 = 37,3 grader

Hvis din afkøling er dårlig, kan det være tegn på, at dit fjernvarmeanlæg ikke fungerer optimalt. Husk dog at tallet skal ses som et årligt resultat - da der er udsving fra sæson til sæson.

Det kan du gøre for at forbedre din afkøling

Hvis du indstiller radiatorerne i dine rum til samme temperatur, så udnytter du energien bedst muligt, i hvert fald hvis du holder temperaturen i rummene på ca 21-22 °C.
Det er også en god ide, at du aflæser din varmemåler jævnligt. På den måde kan du sammenligne dit forbrug med forrige år.

Hvis dine radiatorer er indstillet, så returtemperaturen føles lunken - så er de indstillet godt. Du kan tjekke ved at holde din hånd knyttet omkring røret der fører vandet ud af din bolig. Det rør sidder oftest i bunden af din radiator. Hvis røret ikke føles varmt, så er det godt afkølet.

Husk også at holde øje med afkølingstemperaturen løbende – det kan du gøre ved at bruge beregningsmetoden.

Hvis du har gulvvarme

Hvis du har gulvvarme, skal du sikre dig, at det varme vand ikke cirkulerer for hurtigt rundt i din bolig. Derfor skal du være opmærksom på, at din cirkulationspumpe er indstillet korrekt. Dit varmeselskab kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl. Alternativt kan du kontakte en VVS-installatør, som kan indstille din pumpe korrekt.

En cirkulationspumpe styrer vandmængden i gulvvarmen. Så det er vigtigt, at den er indstillet korrekt og efter årstiden. Nogle pumper findes også med en ’auto’-funktion. Men et godt tip er altid at holde øje med pumpen fordi den kan sætte sig fast, hvis den er slukket i længere tid og lign.

 

Læs også

Sommerluk for fjernvarmen | EWII
Luk langsomt for varmen – og spar penge
Sådan skal du sommerlukke
kvinde sidder op ad radiator
Sådan finder du fejlen
Hvis dit fjernvarmeanlæg driller
Spar på varmen
Få gode råd til hvordan du spare på varmen
Til top