Er der regler, når du flytter el?

Ja, det er der - vi har her samlet det, du skal være opmærksom på.

Flytteregler pr. 1. april 2016:

Som følge af ændringer i ”Bekendtgørelsen om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning” og indførelse af datahuben (fælles database for hele elbranchen) blev der i 2013 ændret på flyttereglerne.

Ændringerne i flyttereglerne betyder bl.a.:

  • Alle flytninger skal indberettes til Datahub - under de nye retningslinjer for hvordan og hvornår de skal være meldt. Se Markedsforskrift H1 - Skift af elleverandør.
  • Alle flytninger skal meldes til elleverandøren (og ikke som tidligere til net-selskaberne).
  • En flytning kan ikke længere meldes med tilbagevirkende kraft.
  • Det er ikke muligt at melde til- og fraflytning for en anden person, f.eks. lejer, uden at have en fuldmagt fra vedkommende.
  • En elkunde kan ved flytning tage eksisterende elaftale med til ny adresse.
  • Du kan finde mere information om de nye regler på Energinet.dk: Markedsforskrift H1 - Skift af elleverandør.

 

Udlejere og boligforeninger skal være særlig opmærksomme på:


Aftale om fuldmagt

Udlejer/Ejer skal have fuldmagt fra lejeren for at kunne melde til- og fraflytning på dennes vegne. Fuldmagten kan evt. fremgå af lejekontrakten. Fuldmagen skal udlejeren kunne fremvise ved tvivlsspørgsmål. Se forslag til fuldmagt.


Opsigelse og ansvar forbundet hermed

Når en lejer flytter, kan lejeren tage sin elaftale med sig til sin nye adresse, eller melde fraflytning til elleverandøren.

Hvis der ikke samtidig bliver tilmeldt en ny lejer, så har elleverandøren en FRAFLYTNING UDEN TILFLYTNING. Dvs. der står ikke nogen lejer på adressen.

I disse tilfælde vil ejeren af ejendommen blive tilmeldt adressen, idet ejeren er ansvarlig for installationen/målepunktet. Som ejer kan du selv foretage til- og fraflytning for din lejer, hvis du har en fuldmagt fra lejeren. 

Om evt. omkostninger kan viderefaktureres til lejeren, er elleverandøren uvedkommende.


Lukning af målepunktet

Hvis ejeren ikke ønsker at overtage installationen/målepunktet - og der således ikke er nogen ny tilflytter, vil installationen/målepunktet blive lukket. Der er gebyr forbundet med dette:

  • Lukning af målepunkt (momsfrit): 400 kr.
  • Genåbning af målepunkt (inkl. moms): 500 kr.

Se de forskellige gebyrer. Disse gebyrer faktureres ejeren af installationen/målepunktet.

Om disse omkostninger evt. kan viderefaktureres til lejeren, er elleverandøren uvedkommende.

Læs også

bolig med flyttekasser
Skal du flytte?
6 tips til en nemmere flytning
ung mand med flyttekasse og kvinde i baggrunden
Hvor skal jeg melde flytning?
Få overblik over hvem der skal vide, at du flytter.
Til top