Vands hårdhed

Vands hårdhed afhænger af indholdet af calcium og magnesium. Jo højere indholdet er, jo hårdere er vandet. Og hvis indholdet ikke er ret stort, betegnes vandet som blødt.

Der er stor forskel på hårdheden rundt i Danmark og vandets hårdhed er afhængig af, hvilken vandtype der er i undergrunden, der hvor dit vandværk indvinder vand. 

Vandets hårdhed i Trekantområdet 

  • Kolding 10-12°dH
  • Fredericia 12-16°dH
  • Vejle 12-14°dH
  • Middelfart 16 - 21°dH


Forskellen på hårdt vand kontra blødt vand er defineret i nogle intervaller målt i °dH (tyske hårdhedsgrader).

  • Blødt vand = 0 – 8 °dH
  • Medium = 8 – 18 °dH
  • Hårdt = 18 – 32 °dH

Meget hårdt = mere end 32 °dH

BLØDGØRINGSANLÆG

TREFOR Vand anvender ikke central blødgøring af vand i vores forsyningsområde. Beslutningen er baseret på konstaterede hårdheder mellem 9-15˚dH i størstedelen af det vand, der indvindes i forsyningsområdet, og mindre indvundne mængder på Fyn med hårdheder i området mellem 19-21˚dH, der opblandes med vand fra Jylland i forbindelse med distribution til kunder.

Baggrunden for beslutningen er Naturstyrelsen rapport om ”Central blødgøring af vand” fra 2011, der konkluderer, at central blødgøring af vand først er et relevant virkemiddel ved hårdheder over ca. 15˚dH.

Naturstyrelsens konklusion er baseret på følsomhedsanalyser, der viser, at der ikke er nævneværdig samfundsmæssig gevinst ved reduktion af hårdhed fra 17˚dH til 8˚dH.
 

Læs også

Energispareråd
Spar på vandet
Få seks råd til hvordan du kan spare på vandet
pige drikker af vandhane
Fra havet til hanen
Sådan kommer vandet frem til din vandhane
Kvinde bruger strøm ved tørretumbler. Sammenlign tidspunkter på dagen. Hvornår er der billig strøm og hvad koster 1 kwh?
Tips til miljøvenlig tøjvask
Du kan spare penge og skåne miljøet, hvis du vasker dit tøj rigtigt
Til top