Hvad viser min varmemåler?

Når du ved, hvad din varmemåler viser, kan du bedre holde styr på dit varme­forbrug, opdage uregelmæssigheder i dit varmesystem og spare penge.

Se hvor meget varme du bruger og beregn afkøling

Din varmemåler måler den mængde vand, der løber igennem din installation i m3. Derudover måler den temperaturen på det vand, der løber ind til dit anlæg, og på det vand der løber tilbage efter at være blevet afkølet i dit anlæg. Ud fra disse tal beregner varmemåleren dit forbrug.

Din varmemåler viser dit nuværende forbrug, og det forbrug du har haft siden måleren blev installeret til d.d. Ønsker du at se hvordan dit anlæg kører lige nu, kan det bedst ses på de to temperaturer.

Tv er betegnelsen for den temperatur du får ind i anlægget og Tr er den temperatur du sender tilbage. Varmemåleren vise også en ΔT/afkøling og det er forskellen mellem de to temperaturer.

Når du aflæser dit forbrug, kan du også beregne din afkøling, som du blandt andet bliver afregnet for. Det er også muligt at notere dit eget forbrug i vores aflæsningsbog.

Varmemåler

Vejledning til din varmemåler

Som kunde hos TREFOR Varme kan du finde installations- og brugervejledningen til din varmemåler herunder. Alle TREFOR Varmes varmemålere er fjernaflæste. I selvbetjeningen kan du få overblik over dit varme­forbrug. Du kan logge ind på Din Selvbetjening med NemID eller kundenummer og pin-kode.

Målervejledninger til TREFORs varmemålere

Læs også

kvinde sidder op ad radiator
Sådan finder du fejlen
Hvis dit fjernvarmeanlæg driller
hånd på termostat
Afkøling af fjernvarme
Din afkøling er vigtig for din samlede varmeregning
Til top