skov-el for klimaets sklyd
Skov-el er godt nyt for dig og naturen
Donér og plant træer med dit elforbrug

Støt naturen med dit elforbrug

Vælg Skov-el til din elaftale. Så er du med til at sikre nye folkeskove til Danmark.

Hos EWII arbejder vi fokuseret på at skabe de bedste løsninger til dig.

Og til dig der ønsker at give noget til naturen, har vi skabt Skov-el.

Hvad er Skov-el?

Skov-el er et tilvalgsprodukt, du kan vælge til dit elprodukt.

Når du vælger Skov-el, støtter du skovrejsning i Danmark direkte med dit elforbrug.

Du donerer 2 øre pr. kWh el du forbruger. En gennemsnitlig familie bruger ca. 4.000 kWh/år. Det resulterer i en donation på 80 kr. pr. år. Det betyder, at der kan blive plantet mere end 5 træer pr. år med dit forbrug. Din donation går selvfølgelig ubeskåret til vores samarbejdspartner, Growing Trees Network.

Du kan tilvælge EWII Skov-el til alle vores elprodukter, uanset om du allerede får din el fra os i dag eller er ny elkunde:

 

Ny elkunde

Eksisterende elkunde

 

Værd at vide om Skov-el

Du skal vælge Skov-el til dit elprodukt, hvis du vil give noget til naturen, hvis du tænker på rent grundvand og hvis du vil være med til at sikre, at det også er en selvfølgelighed for fremtidige generationer. For et lille beløb hver måned kan du være med til at plante træer med dit elforbrug.

Folkeskove er nye skove plantet på bynære lokationer over grundvandsmagasiner. De skal være med til at sikre vores rene drikkevand i fremtiden, fremme biodiversitet i kraft af flere levesteder til planter og dyr, samt sikre nye områder til danskernes friluftsliv

Skovrejsning uden brug af miljøfremmede stoffer i "områder med særlige drikkevandsinteresser" (OSD-områder) er en god måde at beskytte grundvandet mod eventuelle forureninger, binde CO2 i træerne, give naturen plads til at udfolde sig og dermed øge biodiversiteten samt skabe rekreative områder. Med skovrejsning af løvfældende træer er vi med til at dyrke fremtidens drikkevand.

Vi har indgået en partnerskabsaftale med Growing Trees Network. Growing Trees Network er en almennyttig nonprofit organisation, som sørger for at indgå aftaler om statslig eller kommunal jord, der kan anvendes til at plante folkeskove. Herefter er kommunen eller staten ansvarlig for at tilplante jorden.

Værdierne bag konceptet Folkeskov er, at alle kan bidrage, alle kan være med til at gøre en forskel og alle kan have en god oplevelse ved at være med. Det handler om, at vi sammen skaber mest mulig værdi for mennesker, dyr og natur. Skovene vil blive drevet uden brug af pesticider og få status som en fredskov, hvilket betyder, at der også i fremtiden vil være skov på arealet.

Growing Tree Networks formål er:

  • Rejsning af nye Folkeskove på kommunal, statslig eller kirkejord i Danmark og udlandet til sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2-reduktion.
  • Rejsning af nye skove på kirkelig, kommunal, statslig, offentlig eller fondsejet jord til forgrønning af Danmark, klimasikring og CO2-reduktion.
  • At yde finansiel støtte til kommunernes og statens jordopkøb i områder med særlige drikkevandsinteresser for hurtigere etablering af beskyttende folkeskove.
  • Rejsning af skov uden for Danmark, primært i 3. verdenslande enten via egne skovrejsningsprojekter eller i samarbejde med andre non-profit skovrejsnings organisationer / NGO’er.
  • Growing Trees Network tilstræber størst mulig bæredygtighed i alle aktiviteter. Jo lavere omkostninger, desto flere træer.

Skov-el koster 2 øre pr. kWh el, du forbruger. Men hvad betyder det for dig?

1 % for miljøets skyld
En gennemsnitlig total elpris inkl. moms og afgifter er 2,23kr/kWh (kilde: Forsyningstilsynets 4.kvatals el-prisstatistik).
Har du en gennemsnitlig elaftale, udgør dit tilvalg af Skov-el dermed en merpris for dig på under 1 procent af din totale elpris.

Hvor meget donerer jeg?
Din donation går naturligvis ubeskåret til Growing Trees Network. For hver 15 kr. der doneres, kan der plantes et træ.

Herunder kan du se, hvor mange træer dit forbrug ca. resulterer i:

Forbrug (kWh/år) Donation årligt totalt Antal træer
 2.000 kWh (lejlighed) 40,00 kr. 2,7
 4.000 kWh (hus ca. 130 m2, typisk familie) 80,00 kr. 5,3
 6.000 kWh (hus ca. 170 m2, typisk familie) 120,00 kr. 8
 10.000 kWh (hus 130 m2 m/elvarme, typisk familie) 200,00 kr. 13,3

 

 

Et tilvalgsprodukt er et produkt (i dette tilfælde en donation), du kan vælge at føje til din elaftale oven i dit elprodukt. 
Du kan altså ikke vælge Skov-el, hvis ikke du har eller bestiller et elprodukt hos os.

FN's klimapanel IPCC har skove på listen over verdens mest effektive klimaløsninger, idet træer er specielt gode til at absorbere CO2.

Klimaeffekten af mere skov og bæredygtig forvaltning skyldes flere ting:

  • Mere skov fjerner CO2 fra luften og lagrer CO2 som kulstof i både træer og jordbunden
  • Mere skov mindsker CO2, idet den erstatter landbrugsjord, især på drænet organisk jord
  • Mere træ erstatter i en overgang forurenende energikilder som kul, olie og gas samt klimatunge materialer som stål, beton, mursten og plastik. Træ er et af verdens mest miljøvenlige råstoffer og lagrer CO2 i flere århundreder, når det bruges f.eks. i bygninger
  • Mere træ sikrer en høj selvforsyningsgrad. Det øger vores sikkerhed for, at det træ vi bruger i Danmark er reelt bæredygtigt og til gavn for miljøet. Mindre import af træ kan også lette presset globalt på udnyttelse af gamle biodiverse skoves kulstoflager
  • Mere skov er et middel til at fremme naturen og biodiversiteten.

NYTÅRSFORSÆT

 Vi lavede ved årsskiftet 7 nytårsforsæt for os og dig. At tilbyde et nyt produkt med Skov-el var blot et af dem.

Alle disse nytårsforsæt bunder i vores ønske om at gøre det bedre for dig som kunde.

Vi gør vores for at sikre, at god energi, rent drikkevand og fibernet til alle er en selvfølgelighed - også for fremtidige generationer.

 

Vores nytårsforsæt

GNT | Bliv klogere på Growing Trees Network
Hvad er Growing Trees Network

Growing Trees Network er en dansk organisation, der indsamler penge og står for rejsningen af nye folkeskove.

Der plantes skov for at sikre vores grundvandsressourcer, for klimasikring og for at reducere CO2.

Du kan læse mere om Growing Trees Network her

Kontakt
Har du brug for hjælp?
Så ring eller skriv til os
Til top